Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Савинська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04413532) був реорганізований і увійшов до складу Козелецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
САВИНСЬКА СіЛЬСЬКА РАДА
Козелецький р-н Чернігівської обл.

2018 р

Україна

САВИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Козелецького району  Чернігівської області

Вул. Центральна 75, с.Савин, Козелецький район Чернігівська область, 17072 , тел.

( Дев”ятнадцята сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

«21» грудня 2018 року   с. Савин

Про сільський бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Савинська сілька рада вирішила:

          1.Визначити на 2019 рік наступне:

        доходи сільського бюджету у сумі 646000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -550000 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -96000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

        видатки сільського бюджету у сумі 646000   гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 550000 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 96000  гривень;

         оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 50    гривень, що становить 0,0048 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/ підпрограмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

         3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до 1цього рішення.

         4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у сумі 18000  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.  

         5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

         1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

         6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського   бюджету на 2019 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

         7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69-1 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

         8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

          9. Надати право сільському голові здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

        10. Забезпечити розпоряднику коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:   

         1)затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

         3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

         здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням;

          оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

         4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

          5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрутованих  лімітів споживання тощо.

            11. В процесі виконання сільського бюджету дозволити виконавчому комітету Савинської сільської ради при необхідності вносити зміни  до сільського бюджету на 2019 рік видатків за загальними та спеціальним фондом у межах загального обсягу бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

               12. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

               13. Додатки 1-4 до цього рішення є невід’ємною частиною.

              14. Виконавчому комітету Савинської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

      15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

Голова Савинської сільської ради                                      О.М.Саранчук


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua